Пројекат:Вики гимназијалац/Седма београдска гимназија/2013-2014/Извештај завршни

Извор: Едувики


Извештај у изради
Ово је завршни извештај о пројекту {{{УНЕТИ ИМЕ}}} за период {{{УНЕТИ ДАТУМ}}}, који је тренутно у изради. Молимо Вас да будете стрпљиви и да сачекате да подносилац оконча његово писање и подношење.

Општи подаци

Радионица Седме београдске гимназије
Назив пројекта
Вики гимназијалац у Седмој београдској гимназији
Вођа пројекта
АО ВМРС (Иван Матејић)
Учесници пројекта
 • ученици другог разред друштвеног смера
 • професор географије Мирослав Маркићевић
 • професорка енглеског језика Ана Стевановић
Време реализације пројекта
1. октобар - 30. децембар 2013.

Циљеви пројекта

Предвиђени циљеви пројекта (копирати из почетног извештаја)
 • упознавање ученика са основама Википедије
 • радионице за ученике у циљу омогућавања самосталног писања
 • 10+ квалитетних нових чланак на Википедији на српском језику
 • Потенцијални нови стални/повремени уредници Википедије
Испуњени циљеви пројекта
Ученици су упознати са основама уређивања Википедије преко предавања и практичних вежби. На крају пројекат Википедија је постала богатија за 28 нових/проширених члланака. Неколико ученика је изразило жељу да у будућности самостално уређује Википедију.

Мере успеха

Очекиване мере успеха (копирати из почетног извештаја)
 • Могућност да сваки ученик појединачно самостално уређује Википедију
 • Правилно схватање ученика о значају и намени Википедије
 • Више од 10 нових и опширних чланака на Википедији
 • Барем један потенцијални стални/повремени уредник Википедије
Постигнуте мере успеха
Сваки ученик је након овог пројекат усвојио потребна знања и вештине да самостално уређује Википедију, а са друге стране јасна им је намена и значај Википедије, ауторско право, референце и стил писања. Укупан број нових/проширених члнака је 28. Неколико ученика изразило је жељу да у будућности уређује Википедију, што ће се пратити у наредних шест месеци.

Активности

У оквиру овог пројекат обављено је неколико састанака, одржано је уводно предавање, теоријско предавање и три практичне радионице. Ученици су имали на располагању два месеца за писање радова. током самог процеса писања, одржаван је стални контакт путем мејла између ментора и ученика. Крајем децембра након завршних корекција рад на чланцима је окончан и ученици су за уложен труд добили оцене.

Предавања

Датум Време Место Опис радионице/предавања
15. октобар 2013. 11.40-12.30 Седма београдска гимназија Упознавање ученика са пројектом

Радионице

Датум Време Место Опис радионице/предавања
27. октобар 2013. 10.00-11.00 Info room КЗМ Шта је Википедија и како се уређује (основе)
27. октобар 2013. 11.00-13.00 Info room КЗМ Уређивање текста, прављење поднаслова и листа
2. новембар 2013. 09.00-11.30 Info room КЗМ Убацивање слика, референци и извора
9. новембар 2013. 09.00-11.30 Info room КЗМ Обнављање свега наученог на примерима

Састанци

У уторак 1. октобра у просторијама Седме београдске гимназије одржанје састанак са професором географије Мирославом Маркићевићем и професорком енглеског језика Аном Стевановић, где је договорена сарадња у оквиру пројекта Вики гимназијалац. Сарадња се састоји из обуке и радионица за ученике другог разреда о уређивању Википедије, након којих ће они писати чланке као семинарске радове. Договорено је да се ученици поделе на парове и да добију из оба предмета теме које се тичу превођења са енглеског језика и писања о савезним државама САД. Пре почетка њиховог рада ученици ће проћи кроз четири практичне радионице где ће се упознати са Википедијом и њеним алатима.
Завршни састанак одржан је у уторак 24. децембра у просторијама Седме београдске гимназије када су додељене оцене ученицима из оба предмета. Предметни професори су се сложили да је пројекат успео, а ученици су задовољни својим доприносом и радом.

Метрика пројекта

Број учесника
30
Написани чланци
Укупно је написано 28 чланака. Од тога 12 нових и 16 проширених. Већина чланака је опширна и погодна за даље уређивање и унапређивање. Детаљан списак чланака доступан је овде. Чланци су задовољавајуће покривени референцама, стил је енциклопедијски и структура прегледна и јасна.
 • Табела број и квалитет чланака
Квалитет чланака Број чланака
Клице 0
Почетнички 2
Опширни 14
Кандидати за изабране 12
УКУПНО 28
Демографска статистика
 • Табела пол ученика
У пројекту је учествовало укупно 30 ученика и ученица једног одељења друго разреда подељених у 15 парова.
Укупно Мушкарци Жене
30 15 15
100% 50% 50%
 • Табела пол наставника/професора
У пројекту је учествовало укупно два професора, из два наставна предмета.
Укупно Мушкарци Жене
2 1 1
100% 50% 50%

Запажања и закључци

Општа запажања

Какав је утисак ученика/студената о пројекту?
Ученици су изнели позитивне утиске о пројекту, свидео им се начин и приступ раду, сама идеја и концепт.
Какав је утисак професора/наставника о пројекту?
Професори су дали пуну подршку пројекту његтовом даљем развоју, усавршавању и проширењу.
Какве потешкоће су имали ученици/студенти током рада на пројекту?
Највише потешкоћа ученици су имали код форматирања референци. Током уноса у раду са ментором потешкоће и нејасноће су отклоњене.
Да ли су неки ученици изразили интересовање да у будућности доприносе на Википедији?
Ученици су изразили жељу да у будућности самостално доприносе Википедији у складу са својим слободним временом и интересовањима.

Субјективна запажања

Какав је лични утисак ментора/вође пројекта о личном доприносу?
Потребно је детаљнији радити на систему објашњавања референцирања, како би се оно приказало што јасније и ближе учесницима пројекат.
Какав је лични утисак ментора/вође пројекта о доприносу ученика/студената?
Ученици су показали веома добро знање у уређивању Википедије, имали су одличну међусобну комуникацију и однос са ментором, што се одразило на резултате у виду квалитетних чланака.
Да ли је пројекат достигао предвиђене мере успеха и планиране циљеве?
ДА

Остале напомене

Пројекат се може сматрати веома успешним будући да су испуњени сви циљеви и мере успеха. Посебан акценат се односи на квалитет чланака - у односу на претходне пројекте значајно је повећан број опширних чланака и оних који имају потенцијала да даљим проширивањем постану кандидати за изабране. Приметно је да у овом циклусу није била нити једна клица, што се може сматрати веома значајним напретком.