Пројекат:Вики студент/Грађевинско-архитектонски факултет Ниш/2014/Извештај почетни

Извор: Едувики


Извештај у изради
Ово је почетни извештај о пројекту {{{УНЕТИ ИМЕ}}} за период {{{УНЕТИ ДАТУМ}}}, који је тренутно у изради. Молимо Вас да будете стрпљиви и да сачекате да подносилац оконча његово писање и подношење.

Општи подаци

Назив пројекта
Пројекат Унипедија
Вођа пројекта
АО ВМРС (Јелена Продановић, Иван Матејић) и Миле Киш
Учесници пројекта
  • студенти Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу
  • асистенткиња Грађевинско-архитектонског факултета Оливера Николић
Предвиђено време реализације пројекта
јануар 2014. - децембар 2014.

Предвиђени циљеви пројекта

  • упознавање студената са основама уређивања Википедије
  • радионица за студенте у циљу омогућавања за самостално писање
  • потенцијални нови стални/повремени уредници на Википедији

Очекиване мере успеха

  • могућност да студенти самостално пишу на Википедији
  • 30+ нових/проширених чланака на тему архитектура и споменици Ниша
  • барем један нови стални/повремени уредник Википедије

Планиране активности

Пројектом је предвиђено да студенти пишу чланке о архитектури, споменицима и грађевинама у Нишу. У том циљу одржано је уводно предавање, практична радионица и састанак са учесницима. Планирано је да пројекат траје око годину дана, а учесници и ментори биће у сталном контакту путем мејлова.

Предавања

Датум Време Место Опис радионице/предавања
18. јануар 2014. 13.00-14.00 Грађевинско-архитектонски факултет Упознавање студената са Википедијом

Радионице

Датум Време Место Опис радионице/предавања
18. јануар 2014. 14.00-17.00 Грађевинско-архитектонски факултет Практична радионица и уређивање Википедије

Састанци

Контакт са учесницима пројекта успостављен је током 2013. године, када је усмено договорена сарадња и одржавање предавања и радионица за студенте. Почетком јануара 2014. договори су интензивирани и планирани састанак је одржан 18. јануара на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу: Том приликом су се упознали ментори у учесници, а обе стране су представиле своје пројекте, након чега су одржана предавања и радионица.

Остале напомене

Пројекат је под покровитељством организације Покрени се за будућност.