EduVikiLearningDay

Izvor: Едувики
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Learning Day


Learning Day biće održan u nedelju, 23. marta 2014. godine u prostorijama kancelarije Vikimedije Srbije u Bulevaru kralja Aleksandra br 20, na petom spratu. To će biti interni sastanak članova Vikimedije Srbije i njenih predstavnika u obrazovnom projektu, kao i gostiju iz inostranstva koji se bave obrazovnim aktivnostima.


Predstavnici Vikimedije Srbije izložiće gostima svoje dosadašnje obrazovne projekte, dostignuća i uspehe. U kratkoj prezentaciji napraviće se hronološka retrospektiva projekta, kvalitet i kvantitet članaka, broj institucija i učenika/studenata koji su učestvovali. Takođe, akcenat će se staviti na modele pristupa saradnji i realizaciji, idejama, uspesima i neuspesima. Tražiće se i odgovor na pitanje šta obrazovne institucije očekuju od nas, a šta mi očekujemo od njih.

Gosti iz inostranstva podeliće sa nama svoja iskustva, dostignuća, ideje, predloge i prezentovati nam kako se obrazovni projekti odvijaju u njihovim državama i ograncima. Ukazaće nam na pozitivna iskustva i predložiti svoje modele rada.PREGLED PROGRAMA


UČESNICI
Filip Maljković, Đorđe Stakić, Ivan Matejić, Mile Kiš (VMRS)
Brajan Keli (VMUK), Rod Danikan (VMF), Ana Koval (VMF), Tim Moric Hektor (VMDE), Igor Sazdovski (VP MK), Dominik Matus (VMCZ), Andrij Makuha (VMUA)

EduWiki Learning Day Belgrade 2014 - DM (45) - group photo.jpg

Metrike projekata
Sadržaj: Metrike su važne za obrazovni projekat. One prikazuju veoma korisne statistike o kvalitetu i kvantitetu našeg rada, ali takođe i ciljeve i mere uspeha za svaki projekat.
Ključna pitanja: Kako napraviti dobre metrike? Koji podaci su u tom slučaju važni? Na čemu treba da bude stavljen akcenat? Koliko su važni za projekat ciljevi i mere uspeha?

Vođa obrazovnog projekta
Sadržaj: Ako želite da imate dobar i uspešan projekat, morate imati i dobrog vođu (koordinatora). Aktivnosti i angažman se ne završavaju okončanjem radionica i predavanja, već komunikacija sa studentima/učenicima i njihovim profesorima treba da bude osnova sprovođenja projekta.
Ključna pitanja: Kako biti dobra vođa? Šta je važno u komunikaciji sa profesorima/učenicima/studentima? Dobar vođa = uspešan projekat, ili ne?

Ciljne grupe u obrazovnom sektoru
Sadržaj: Svaki projekat ima svoje ciljne grupe. U obrazovnim projektima t su škole, fdakulteti, njuhovi profesori i učenici/studenti, kao i druge obrazovno-naučne institucije. Naša uloga je da prezentujemo projekat na najbolji mogući način i privučemo institucije da učestvuju u istom. Potrebno je svakako i motivisati institucije tokom i nakon projekta kako bismo ih dugoročno zianteresovali da učestvuju u njima.
Ključna pitanja:Koje se ciljne grupe u obrazvnom sektoru? kako ih uključiti? Šta oni očekuju od nas i šta mi očekujemo od njih?

Kvalitet i kvantitet članaka
Sadržaj: Kvalitet napisanih članak je veoma značajan za uspeh projekta i on u mnogome zaivis od toga. Sa druge strane, broj (kvantitet) članaka takođe igra značajnu ulogu. Opširni članci su dobri ali bez ikakvih referenci i izvora njihov kvalitet i sadržaj su upitni.
Ključna pitanja: kakvo vrednovati kvalitet? Šta je važnije - kvalitet ili kvantite članka? Kako povećati kvalitet i kvantite članaka na Vikipedij?

Kako privući nove potencijalne uređivače?
Sadržaj: Jedna od najvažnijih ciljeva svakog projekta na Vikipediji je privlačenje novih potencijalnih urednika, koji će nastaviti da doprinose i nakon okončanja projekta. Proširenje zajednice na Vikipediji je od ključnog značaja, i njen razvoj je svakodnevni izazov.
Ključna pitanja: Koje metode praktikovati u povećanju broja korisnika? Da li će projekat biti neuspešan ako ne privuče nove korisnike?

Reakcija Viki zajednice na obrazovne projekte
Sadržaj: Viki zajednica je osnovica Vikipedije, pa je stoga, njeno mišljenje prilično značajno. Postije situacije u kojima se prijekti okončaju dobijanjem članaka prilično lošijeg kvaliteta. Iz našeg iskustva znamo da to Zajdnicu čini veoma nezadovoljnom, zato što to ispravljanje tih članaka postaje njihova obaveza.Community play fundamental role on Wikipedia, and their opinion is quite important. There are situations where projects are finished with low-quality articles. Naš zadatak je da radimo na načinima koji bi sprečili da dođe do takvih problema.
Ključna pitanja: Da li bi trebalo da Viki zajednica bude uključena u obrazovne projekte i kako? Kako aktivno uključiti zajednicu i prihvatiti njene ideje i predloge?

Saradnja ogranaka na obrazovnim projektima
Sadržaj: Nema svaki lokalni ogranak svoj obrazovni projekat. Sa druge strane, postoje oni kod kojih su takvi projekti veoma razvijeni i aktivni. Ti ogranci bi trebalo da ulože trud kako bi pomogli drugima da započnu i/ili unaprede svoje obrazovne projekte. Naravno, ta saradnja mora rezultirati obostranom korišću i uspehom.
Ključna pitanja: Kako započeti saradnju ogranaka? Zašto je ta saradnja važna? Koje prednosti i mogućnosti za obe strane nosi ta saradnja?