Izveštaji:AO VMRS/avgust-oktobar 2013.

Izvor: Едувики
Idi na navigaciju Idi na pretragu


Izveštaj završen
Ovo je tromesečni izveštaj o radu Akademskog odbora Vikimedije Srbije čije je pisanje i podnošenje završeno. Molimo Vas da iznesete komentare i zapažanja na stanici za razgovor.

Članovi Odbora

 1. Filip Maljković
 2. Đorđe Stakić
 3. Ivan Matejić
 4. Dragan Satarić

Tromesečni period

avgust-oktobar 2013.

Planovi i ciljevi u tekućem tromesečju

Planovi i ciljevi
 • Kontaktiranje institucija
 • Analiza prethodnih projekata
 • Unapređenje formi izveštaja
 • Unapređenje sistema rada na projektima
 • Pokretanje sajta za obrazovne projekte
Da li su svi planovi i ciljevi ispunjeni/započeti?
DA
Koji jesu, a koji nisu i zašto?
Svi ciljevi i planovi su započeti ili ispunjeni. Započeti je novi ciklus kontaktiranja i rada sa institucijama; izvršena je analiza prethodno završenih projekata i izvučeni su zaključci o daljem toku i razvoju; usvojene su nove unapređenje forme izveštaja o projektima; nadograđen je i unapređen sistem rada na projektima; pokrenut je sajt za obrazovne projekte i kooridnaciju među članovima.

Projekti u toku

Viki gimnazijalac
DA
Viki student
DA
Viki školarac
NE

Učesnici u projektima

 1. Sedma beogradska gimnazija (stranica projekta)
 2. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu (stranica projekta)

Izveštaji o toku pojedinačnih projekata

Viki gimnazijalac

Viki gimnazijalac, Sedma bgd gimnazija
Sedma beogradska gimnazija (Početni izveštaj)
Projekat u Sedmoj beogradskoj gimnaziji počeo je u oktobru mesecu. U ovom ciklusu u njemu učestvuje jedno odeljenje od 30 učenika drugog razreda društvenog smera, sa profesorima geografije i engleskog jezika. Radi se na dva predmeta - geografiji i engleskom jeziku. Predviđeno je da učenici učestvuju u četiri praktične radionice, a da zatim pišu teme iz pomenutih predmeta (geografija - savezne drave SAD; engleski jezik - geografija, biografije, sport). Učenici su podeljeni u parove i svaki par je dobio po jednu temu iz svakog predmeta. Predviđeno je da se u ovom ciklusu dobije do 30 novih/proširenih članaka na različite teme.

Viki student

Fililoški fakultet Univerziteta u Beogradu (Početni izveštaj)
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu od oktobra 2013. učestvuje u realizaciji projekta Viki student kroz obuku studenata za rad na Vikipediji i kroz pisanje seminarskih radova. Predavanje i praktična demonstracija pisanja članka na Vikipediji održani su 18. oktobra 2013. u sali za sednice Filološkog fakulteta. U realizaciju su uključene katedre za švedski, španski i kineski jezik, kao i njihovi asistenti Dorijan Hajdu, Jasmina Nikolić i Jelena Gledić. Očekuje se učešće oko 100 studenata u realizaciji projekta. Ideja je da studenti rade članke u malim grupama od bar pet studenata, i da se na svake dve sedmice postavi po jedan novi članak. Očekuje se da bude po pet takvih članaka za svaku grupu i da ceo projekat traje deset nedelja. Teme studenti sami predlažu, uz uslov da budu vezane za kulture čiji jezik studiraju, i da teme koje biraju nisu već dovoljno dobro pokrivene na Vikipediji srpskog jezika. Očekuje se da do kraja semestra bude urađeno između 70 i 100 članaka. Članci se rade u glavnom imenskom prostoru. Kako više studenata učestvuje u izradi očekuje se da po kvalitetu budu iznad prosečnih članaka na Vikipediji. Iz akademskog odbora su Đorđe Stakić i Filip Maljković uspostavili kontakt sa ovom institucijom i nastaviće da rade na realizaciji i praćenju ovog projekta.

Viki školarac

Nema institucija
Trenutno nema aktivnosti

Ostale aktivnosti i događaji

Analiza prethodnih projekata
Budući da je u julu završen jednogodišnji ciklus projekata u školama i na fakultetima, Odbor je načinio analizu učinjenog. Povećan je broj institucija i unapređeni su kvalitet i kvantitet članaka na Vikipediji. Zaključeno je da treba raditi na daljem razvoju sistema rada, naročito sa učenicima u srednjim školama i da je poželjno, ukoliko je to tehnički moguće, povećati broj radionica na kojima se vežba praktično uređivanje.
Usvajanje novih tipa izveštaja za projekte i tromesečje
Radi veće preglednosti, unapređenog praćenja aktivnosti, ciljeva i mera uspeha, Odbor je usvojio nove tipove izveštaja o projektima i tromesečnom radu. Njihov izgled je dostupan na sledećim stranicama: Završetak projekta, Početak projekta i Tromesečni izveštaj. Ono što je novo je - uvođenje mera uspeha i ciljeva za svaki pojedinačni projekat i bolja analiza celokupnog toka, kao i praćenje statističkih parametara.
Unapređenje sistema rada na projektima
Poneseni iskustvom iz prethodnih godina, radilo se na unapređenju sistema rada na projektima, gde je poseban akcenat stavljen na unapređenje projekta Viki gimnazijalac u Sedmoj beogradskoj gimnaziji. Iskustva su pokazala da je učenicima potrebniji praktični rad o teorije, tako da je usvojen sistem od četiri praktične radionice gde se prolaze svi važni aspekti uređivanja Vikipedije. Ovime će se poboljšati kvalitet i kvantitet rada učenika, a već prvi rezultati se očekuju u narednom tromesečju.
Pokretanje sajta za obrazovne projekte
Krajem avgusta meseca pokrenut je i sajt namenjen obrazovnim projektima (edu.wikimedia.rs). Trenutno je još uvek u razvoju, a zamišljeno je da se na njemu nađu sve potrebne informacije o projektima kako za Odbor i članove VMRS, tako i za obrazovne institucije u zemlji. Istovremeno ažurnim su održavane stranice na Vikipediji za svaki pojedinačan projekat u kom studenti i učenici pišu seminarske radove, kao i stranice na sajtu Vikimedije Srbije vezane za Akademski odbor i njegove aktivnosti.

Planovi za naredno tromesečje

 • Nastavak unapređenja projekata
 • Kontaktiranje novih institucija
 • Kontaktiranje starih institucija
 • Rad na projektima u školama i na fakultetima
 • Uključivanje više volontera u rad na radionicama

Ostala zapažanja i napomene

U toku su dogovori i sa još nekoliko zainteresovanih škola i fakulteta, a konkretniji koraci se očekuju tokom narednog tromesečja. Do sada za rad u školskoj 2013/14 godini potvrdili su Matematički fakultet, Fakultet organizacionih nauka i Rudarsko-geološki fakulteta Univerziteta u Beogradu, zatim Učiteljski fakultet u Vranju Univerziteta u Nišu, od škola Treća beogradska gimnazija i Matematička gimnazija u Beogradu. Deo toga će biti realizovan u prvoj polovini sledeće godine, kada se može očekivati uključenje i još nekih obrazovnih institucija.