Izveštaji:AO VMRS/novembar-decembar 2013.

Izvor: Едувики
Izmena od 16:03, 20. januar 2014.; Djordjes (razgovordoprinosi)

Idi na: navigaciju, pretragu


Izveštaj u izradi
Ovo je tromesečni izveštaj o radu Akademskog odbora Vikimedije Srbije čije je pisanje i podnošenje u toku. Molimo Vas da sačekate da podnosioci završe pisanje i unos.

Članovi Odbora

 1. Filip Maljković, predsednik Vikimedije Srbije
 2. Ivan Matejić, potpredsednik Odbora
 3. Jelena Prodanović
 4. Đorđe Stakić, predsednik Odbora
 5. Dragan Satarić

Dvomesečni period

novembar-decembar 2013.

Planovi i ciljevi u tekućem tromesečju

Planovi i ciljevi
 • Nastavak unapređenja projekata
 • Kontaktiranje novih institucija
 • Kontaktiranje starih institucija
 • Rad na projektima u školama i na fakultetima
 • Uključivanje više volontera u rad na radionicama
Da li su svi planovi i ciljevi ispunjeni/započeti?
DA
Koji jesu, a koji nisu i zašto?
Svi ciljevi i planovi su započeti ili ispunjeni. U ovom dvomesečnom periodu dovršavani su projekti koji su već započeti, neki novi su počeli da se realizuju, a za neke su potvrđeni planovi i dogovori za naredno tromesečje. Akademski odbor je odbor

Projekti u toku

Viki gimnazijalac
DA
Viki student
DA
Viki školarac
NE

Učesnici u projektima

 1. Sedma beogradska gimnazija (stranica projekta)
 2. Treća beogradska gimnazija (stranica projekta)
 3. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu (stranica projekta)
 4. Računarski fakultet Univerziteta Union, Beograd (stranica projekta)
 5. Elektrotehički fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica (stranica projekta)
 6. Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu (stranica projekta)

Izveštaji o toku pojedinačnih projekata

Viki gimnazijalac

Viki gimnazijalac, Sedma bgd gimnazija
Sedma beogradska gimnazija (Početni izveštaj, Završni izveštaj)
Projekat u Sedmoj beogradskoj gimnaziji počeo je u oktobru mesecu. U ovom ciklusu u njemu učestvovalo je jedno odeljenje od 30 učenika drugog razreda društvenog smera, sa profesorima geografije i engleskog jezika. Radi se na dva predmeta - geografiji i engleskom jeziku. Projekat je okončan krajem decembra meseca i dobijeno je 28 članaka, od čega su 12 novi, a 16 prošireni postojeći. Opšti zaključak je da su dobijeni članci veoma sadržajni kvalitetni, učenici su zadovoljni radom, kao i profesori. Postoji mogućnost da neki od njih u budućnosti samostalno uređuju Vikipediju.
Treća beogradska gimnazija
Projekat u Trećoj beogradskoj gimnaziji je počeo da se odvija školske 2012/13 godine sa učenicima trećeg razreda. U decembru 2013. je isti projekat nastavljen sa istim učenicima koji su sada četvrti razred i sa njihovom profesorkom informatike Marinom Nešović. U planu je da učenici od decembra 2013. do februara 2014. rade na izabranim temama koje su povezane sa matematikom, čime bi se ostvarila korelacija informatike sa drugim nastavnim predmetima u školi. Kako su učenici prošli kroz viki obuku i radionice i učestvovali u izradi seminarskih radova onda je ovog puta odlučeno da pišu članke u glavnom imenskom prostoru. Osim toga učenici će se tokom izrade seminarskih radova upoznati sa prikazom matematičkih formula u člancima na Vikipediji, što je inovacija u odnosu na njihovo prethodno učešće u ovome. U 2014. je planirano da se u Trećoj beogradskoj gimnaziji pokrene još jedna etapa seminarskih radova sa mlađim uzrastima učenika.

Viki student

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu (Početni izveštaj)
Računarski fakultet Univerziteta Union, Beograd
Elektrotehički fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica
Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici je prvi fakultet u regionu (izvan Srbije) sa kojim je Akademski odbor Vikimedije uspostavio saradnju. Zahvaljujući profesoru tog fakulteta dr Zoranu Mijanoviću studenti 3. godine su iz predmeta Elektronika već nekoliko godina pisali članke kao seminarske radove za Vikipediju. Za razliku od prethodnih školskih godina kada su ceo unos članaka studenti obavljali bez mnogo znanja o detaljima kako funkcionišu edukativni projekti Vikimedije Srbije, ovog puta je uspostavljen kontakt sa njima preko njihovog profesora i preko grupe koju imaju na Fejsbuku. Na taj način su upućeni na materijale koji im mogu olakšati rad i postavljanje članka na Vikipediju. Teme su bile stručne iz oblasti elektronike, a pisanje seminarskog rada za Vikipediju je bio jedan od mogućih izbora izrade seminarskog rada iz ovog predmeta. Zbog udaljenosti članovi Akademskog odbora nisu fizički posetili studente u Podgorici nego se sva komunikacija sa njima odvijala onlajn. Tokom novebra i decembra u projektu je učestvovalo 5 studenata i postaljeno je 5 seminarskih radova u glavnom imenskom prostoru. Time je projekat za ovaj semestar završen. Sledeće školske godine, ako budu uslovi dozvolili, Akademski odbor će razmotriti mogućnost da poseti studente u Podgorici.
Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu (Početni izveštaj)
Na Matematičkom fakultetu je u proleće 2013. godine uspešno počeo da funkcioniše edukativni projekat, pa je u decembru počela aktivnost na tom polju i za ovu školsku godinu. U saradnji sa mr Jelenom Hadži Purić, asistentkinjom sa Katedre za računarstvo i informatiku Matematičkog fakulteta, uključeni su studenti master studija (5. godina) sa dva smera (računarstvo i informatika, informatika) na zajedničkom predmetu Konstrukcija i analiza algoritama. Studenti su upućeni u sve materijale koji su im potrebni za rad, uradili su spisak planiranih zadataka za testiranje tehničkih znanja na svojoj korisničkoj stranici na Vikipediji, pa su izabrali stručne teme iz gradiva i krajem decembra su počeli sa unosom svojih seminarskih radova na Vikipediju, u glavnom imenskom prostoru. Očekuje se da će Vikipedija posle ovog unosa biti bogatija za više od 15 kvalitetnih seminarskih radova studenata. Završetak ovog unosa očekuje se u januaru 2014. godine. Sa početkom novog semestra u februaru planirane su i nove edukativne aktivnosti Vikimedije Srbije na Matematičkom fakultetu.

Viki školarac

Nema institucija
Trenutno nema aktivnosti

Ostale aktivnosti i događaji

Nastavak unapređenja projekata
Na Računarskom fakultetu su studenti uzimali po više članaka za seminarski rad, sakupljjući kroz njihovu izradu poene iz tog predmeta. U ranijim periodima su studenti obično radili po jedan seminarski rad, a tokom proleća 2013. na dva fakulteta su studenti radili po 3 članka, dok je u ovom periodu na Računarskom fakultetu bilo studenata koji su radili i po 20-ak manjih članaka. Sa druge strane na Filološkom fakultetu je primenom skram tehnologije usavršen sistem dobijanja veoma kvalitetnih i obimnih članaka na kojima radi grupa studenata iterativno popravljajući greške i prateći zahteve. Na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici nisu održane klasične radionice pa se razmišljalo o tome kako popraviti situaciju vezanu za njih i povećati stepen obučenosti tih studenata za korišćenje Vikipedije.
Sastanak akademskog odbora i novi član
Dana 8. decembra 2013. održana je Skupština Vikimedije Srbije na kojoj je Filip Maljković postao predsednik Vikimedije Srbije. Tada je zasebno održan i sastanak Akademskog odbora na kom je Jelena Prodanović postala novi član.
Učešće na tribini „Creative Commons - kreativnost i društvo znanja“
13. decembra 2013. je u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ u Beogradu održana tribina „Creative Commons - kreativnost i društvo znanja“ na kojoj su aktivno učešće uzeli Filip Maljković i Đorđe Stakić, kao i naši saradnici na edukativnim projektima Jasmina Nikolić i Vladimir Milovanović. Program tribine se može videti na ovom linku

Planovi za naredno tromesečje

 • Održavanje međunarodne edukativne konferencije u Beogradu
 • Realizacija i praćenje projekata u školama i na fakultetima
 • Održavanje kontakata sa starim institucijama
 • Kontaktiranje novih institucija i njihovo uključivanje u rad
 • Uključivanje više volontera u rad na radionicama
 • Obuka bibliotekara za korišćenje Vikipedije

Ostala zapažanja i napomene

U ovom kratkom periodu urađeno je dosta aktivnosti na više polja vezanih za edukativne projekte Vikimedije Srbije. Tribina u Univerzitetskoj biblioteci je ostavila pozitivan utisak na slušaoce i planirana je dalja saradnja sa Univerzitetskom bibliotekom u pogledu obuke bibliotekara za korišćenje Vikipedije i druge zajedničke projekte. Početi projekti će biti dovršavani, nastavljeni, a planirani su i novi za 2014. godinu.