Izveštaji:AO VMRS/novembar-decembar 2013.

Izvor: Едувики
Izmena od 21:44, 20. januar 2014.; Djordjes (razgovordoprinosi)

Idi na: navigaciju, pretragu


Izveštaj u izradi
Ovo je tromesečni izveštaj o radu Akademskog odbora Vikimedije Srbije čije je pisanje i podnošenje u toku. Molimo Vas da sačekate da podnosioci završe pisanje i unos.

Članovi Odbora

 1. Filip Maljković, predsednik Vikimedije Srbije
 2. Ivan Matejić, potpredsednik Odbora
 3. Jelena Prodanović
 4. Dragan Satarić
 5. Đorđe Stakić, predsednik Odbora

Dvomesečni period

novembar-decembar 2013.

Planovi i ciljevi u tekućem tromesečju

Planovi i ciljevi
 • Nastavak unapređenja projekata
 • Kontaktiranje novih institucija
 • Kontaktiranje starih institucija
 • Rad na projektima u školama i na fakultetima
 • Uključivanje više volontera u rad na radionicama
Da li su svi planovi i ciljevi ispunjeni/započeti?
DA
Koji jesu, a koji nisu i zašto?
Svi ciljevi i planovi su započeti ili ispunjeni. U ovom dvomesečnom periodu dovršavani su projekti koji su već započeti, neki novi su počeli da se realizuju, a za neke su potvrđeni planovi i dogovori za naredno tromesečje. Akademski odbor je dobio još jednog člana. Počela je realizacija projekata sa novim institucijama, a obnovljena sa starim.

Projekti u toku

Viki gimnazijalac
DA
Viki student
DA
Viki školarac
NE

Učesnici u projektima

 1. Sedma beogradska gimnazija (stranica projekta)
 2. Treća beogradska gimnazija (stranica projekta)
 3. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu (stranica projekta)
 4. Računarski fakultet Univerziteta Union, Beograd (stranica projekta)
 5. Elektrotehički fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica (stranica projekta)
 6. Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu (stranica projekta)

Izveštaji o toku pojedinačnih projekata

Viki gimnazijalac

Viki gimnazijalac, Sedma bgd gimnazija
Sedma beogradska gimnazija (Početni izveštaj, Završni izveštaj)
Projekat u Sedmoj beogradskoj gimnaziji počeo je u oktobru mesecu. U ovom ciklusu u njemu učestvovalo je jedno odeljenje od 30 učenika drugog razreda društvenog smera, sa profesorima geografije i engleskog jezika. Radi se na dva predmeta - geografiji i engleskom jeziku. Projekat je okončan krajem decembra meseca i dobijeno je 28 članaka, od čega su 12 novi, a 16 prošireni postojeći. Opšti zaključak je da su dobijeni članci veoma sadržajni kvalitetni, učenici su zadovoljni radom, kao i profesori. Postoji mogućnost da neki od njih u budućnosti samostalno uređuju Vikipediju. U projektu je učestvovalo ukupno 30 učenika od čega po 15 muškog i ženskog pola.
Treća beogradska gimnazija (Početni izveštaj)
Projekat u Trećoj beogradskoj gimnaziji počeo je da se odvija školske 2012/13 godine kada je rađeno sa učenicima trećeg razreda. U decembru 2013. je isti projekat nastavljen sa istim učenicima, koji su sada četvrti razred, i sa njihovom profesorkom informatike Marinom Nešović. U planu je da učenici od decembra 2013. do februara 2014. rade na izabranim temama koje su povezane sa matematikom, čime bi se ostvarila korelacija informatike sa drugim nastavnim predmetima u školi. Kako su učenici prošli kroz viki obuku i radionice, i učestvovali u izradi seminarskih radova onda je ovog puta odlučeno da pišu članke u glavnom imenskom prostoru. Osim toga učenici će se tokom izrade seminarskih radova upoznati sa prikazom matematičkih formula u člancima na Vikipediji, što je inovacija u odnosu na njihovo prethodno učešće u ovom projektu. Za 2014. godinu je planirano da se u Trećoj beogradskoj gimnaziji pokrene još jedna etapa seminarskih radova sa mlađim uzrastom učenika.

Viki student

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu (Početni izveštaj)
U novembru i decembru 2013. je nastavljen i završen projekat unosa seminarskih radova studenata na Filološkom fakultetu za prvi semestar školske 2013/14 godine. Osim katedri za španski, švedski i kineski jezik, tokom ovog perioda projektu se pridružila i katedra za japanski jezik. Studenti su podeljeni u skram timove i na taj način su zajedno radili na člancima. Članci su usavršavani i popravljani kroz iterativni proces. Članovi Akademskog odbora Filip Maljković i Đorđe Stakić su iz Vikimedije Srbije nadgledali ceo proces i studentima slali fidbek putem sajta http://trello.com/ i odgovarali na njihova pitanja, slali sugestije, komentare, vraćali članke na doradu i na kraju prihvatali „gotov proizvod“. Ovaj zahtevan postupak je inovativan u radu, i vođe-učesnici projekta su prijavili rad za konferenciju o skram tehnologiji koja se održava u Nju Orleansu krajem aprila i početkom maja 2014. godine. U trenutku pisanja ovog izveštaja dobijena je potvrda da je rad prihvaćen. Nije ostvaren planirani broj ciklusa i članaka po timu, jer je proces dobijanja gotovih članaka bio duži i sporiji nego što je prvobitno zamišljen. Ipak, svaki tim je uradio po bar dva članka, osim timova japanskog jezika koji su zbog kasnijeg pridruživanja uradili po jedan članak za Vikipediju. Tokom izrade seminarskih radova bilo je i više sastanaka sa asistentima Filološkog fakulteta radi planiranja celog procesa, a neki od sastanaka su uključivali i studente kada im je fidbek na članke saopštavan uživo. U ovom unosu učestvovalo je 155 studenata, od čega njih 131 ženskog i 24 muškog pola. Napisano je ukupno 47 članaka koji se posebno izdvajaju po kvalitetu jer je bilo moguće vrlo detaljno uvažiti sve sugestije koje se odnose na bolji kvalitet članaka, kao i zahvaljujući radu više studenata na jednom članku, kao i uopšte zbog skram tehnologije.
Računarski fakultet Univerziteta Union, Beograd (Početni izveštaj)
Na Računarskom fakultetu u oktobru 2013. godine je doc. dr Vladimir Milovanović uputio svoje studente 2. godine iz predmeta Arhitektura računara i Osnovi elektronike da mogu da za dodatne poene iz tih predmeta pišu seminarske radove za Vikipediju. U tom trenutku on još nije znao da ovo postoji kao jedan uređen sistem na sr Vikipediji nego je celu akciju zamislio i počeo samonicijativno. Tokom novembra 2013. je Đorđe Stakić iz Akademskog odbora stupio u kontakt sa profesorom Vladimirom Milovanovićem, jedan radni sastanak je održan 19. novembra 2013. u prostorijama Matematičkog fakulteta i tada je dogovoreno da se studentima održi naknadno predavanje o Vikipediji, o tome šta je Vikipedija, kako se uređuje, i koja su pravila vezana za seminarske radove. Ovo predavanje je održano 26. novembra 2013. godine pred grupom od 15-20 studenata u prostorijama Računarskog fakulteta i uz prisustvo profesora. Bilo je planirano da se projekat završi krajem decembra, ali je produžen do sredine januara 2014. godine. Studenti su radili po više članaka. Budući da je reč o studentima računarstva tehnički su se dosta dobro snalazili. Kako nije bilo ograničenja u broju članaka po studentu, studenti su uglavnom pisali po više članaka, a bilo je i onih sa preko 20 napisanih članaka.
Elektrotehički fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica (Početni izveštaj)
Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici je prvi fakultet u regionu (izvan Srbije) sa kojim je Akademski odbor Vikimedije uspostavio saradnju. Zahvaljujući profesoru tog fakulteta dr Zoranu Mijanoviću studenti 3. godine su iz predmeta Elektronika već nekoliko godina pisali članke kao seminarske radove za Vikipediju. Za razliku od prethodnih školskih godina kada su ceo unos članaka studenti obavljali bez mnogo znanja o detaljima kako funkcionišu edukativni projekti Vikimedije Srbije, ovog puta je uspostavljen kontakt sa njima preko njihovog profesora i preko grupe koju imaju na Fejsbuku. Na taj način su upućeni na materijale koji im mogu olakšati rad i postavljanje članka na Vikipediju. Teme su bile stručne iz oblasti elektronike, a pisanje seminarskog rada za Vikipediju je bio jedan od mogućih izbora izrade seminarskog rada iz ovog predmeta. Zbog udaljenosti članovi Akademskog odbora nisu fizički posetili studente u Podgorici nego se sva komunikacija sa njima odvijala onlajn. Tokom novebra i decembra u projektu je učestvovalo 5 studenata i postaljeno je 5 seminarskih radova u glavnom imenskom prostoru. Time je projekat za ovaj semestar završen. Sledeće školske godine, ako budu uslovi dozvolili, Akademski odbor će razmotriti mogućnost da poseti studente u Podgorici.
Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu (Početni izveštaj)
Na Matematičkom fakultetu je u proleće 2013. godine uspešno počeo da funkcioniše edukativni projekat, pa je u decembru počela aktivnost na tom polju i za ovu školsku godinu. U saradnji sa mr Jelenom Hadži Purić, asistentkinjom sa Katedre za računarstvo i informatiku Matematičkog fakulteta, uključeni su studenti master studija (5. godina) sa dva smera (računarstvo i informatika, informatika) na zajedničkom predmetu Konstrukcija i analiza algoritama. Studenti su upućeni u sve materijale koji su im potrebni za rad, uradili su spisak planiranih zadataka za testiranje tehničkih znanja na svojoj korisničkoj stranici na Vikipediji, pa su izabrali stručne teme iz gradiva i krajem decembra su počeli sa unosom svojih seminarskih radova na Vikipediju, u glavnom imenskom prostoru. Očekuje se da će Vikipedija posle ovog unosa biti bogatija za više od 15 kvalitetnih seminarskih radova studenata. Završetak ovog unosa očekuje se u januaru 2014. godine. Sa početkom novog semestra u februaru planirane su i nove edukativne aktivnosti Vikimedije Srbije na Matematičkom fakultetu.

Viki školarac

Nema institucija
Trenutno nema aktivnosti

Ostale aktivnosti i događaji

Nastavak unapređenja projekata
Na Računarskom fakultetu su studenti uzimali po više članaka za seminarski rad, sakupljjući kroz njihovu izradu poene iz tog predmeta. U ranijim periodima su studenti obično radili po jedan seminarski rad, a tokom proleća 2013. na dva fakulteta su studenti radili po 3 članka, dok je u ovom periodu na Računarskom fakultetu bilo studenata koji su radili i po 20-ak manjih članaka. Sa druge strane na Filološkom fakultetu je primenom skram tehnologije usavršen sistem dobijanja veoma kvalitetnih i obimnih članaka na kojima radi grupa studenata iterativno popravljajući greške i prateći zahteve. Na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici nisu održane klasične radionice pa se razmišljalo o tome kako popraviti situaciju vezanu za njih i povećati stepen obučenosti tih studenata za korišćenje Vikipedije.
Sastanak akademskog odbora i novi član
Dana 8. decembra 2013. održana je Skupština Vikimedije Srbije na kojoj je Filip Maljković postao predsednik Vikimedije Srbije. Tada je zasebno održan i sastanak Akademskog odbora na kom je Jelena Prodanović postala novi član.
Učešće na tribini „Creative Commons - kreativnost i društvo znanja“
13. decembra 2013. je u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ u Beogradu održana tribina „Creative Commons - kreativnost i društvo znanja“ na kojoj su aktivno učešće uzeli Filip Maljković i Đorđe Stakić, kao i naši saradnici na edukativnim projektima Jasmina Nikolić i Vladimir Milovanović. Program tribine se može videti na ovom linku

Planovi za naredno tromesečje

 • Održavanje međunarodne/lokalne konferencije o obrazovanju u Beogradu
 • Realizacija i praćenje projekata u školama i na fakultetima
 • Održavanje kontakata sa starim institucijama
 • Kontaktiranje novih institucija i njihovo uključivanje u rad
 • Uključivanje više volontera u rad na radionicama
 • Obuka bibliotekara za korišćenje Vikipedije

Ostala zapažanja i napomene

U ovom kratkom periodu urađeno je dosta aktivnosti na više polja vezanih za edukativne projekte Vikimedije Srbije. Tribina u Univerzitetskoj biblioteci je ostavila pozitivan utisak na slušaoce i planirana je dalja saradnja sa Univerzitetskom bibliotekom u pogledu obuke bibliotekara za korišćenje Vikipedije i druge zajedničke projekte. Početi projekti će biti dovršavani, nastavljeni, a planirani su i novi za 2014. godinu.