Projekat:Viki gimnazijalac/Sedma beogradska gimnazija/2013-2014/Izveštaj početni

Izvor: Едувики
Idi na navigaciju Idi na pretragu


Izveštaj završen
Ovo je početni izveštaj o projektu za period 2013-14 čije je pisanje i podnošenje završeno. Molimo Vas da iznesete komentare i zapažanja na stanici za razgovor.

Opšti podaci

Radionica Sedme beogradske gimnazije
Naziv projekta
Viki gimnazijalac u Sedmoj beogradskoj gimnaziji
Vođa projekta
AO VMRS (Ivan Matejić)
Učesnici projekta
 • učenici drugog razred društvenog smera
 • profesor geografije Miroslav Markićević
 • profesorka engleskog jezika Ana Stevanović
Predviđeno vreme realizacije projekta
1. oktobar - 25. decembar 2013.

Predviđeni ciljevi projekta

 • upoznavanje učenika sa osnovama Vikipedije
 • radionice za učenike u cilju omogućavanja samostalnog pisanja
 • 10+ kvalitetnih novih članak na Vikipediji na srpskom jeziku
 • Potencijalni novi stalni/povremeni urednici Vikipedije

Očekivane mere uspeha

 • Mogućnost da svaki učenik pojedinačno samostalno uređuje Vikipediju
 • Pravilno shvatanje učenika o značaju i nameni Vikipedije
 • Više od 10 novih i opširnih članaka na Vikipediji
 • Barem jedan potencijalni stalni/povremeni urednik Vikipedije

Planirane aktivnosti

Upoznavanje učenika i profesora sa ciljevima projekta (oktobar 2013); Najmanje četiri praktične radionice o uređivanju Vikipedije za učenike (oktobar 2013); Komunikacija i pomoć učenicima tokom pisanja članaka(novembar/decembar 2013); Ocenjivanje radova i proglašenje tri najkvalitetnija učenička članka (decembar 2013)

Predavanja

Datum Vreme Mesto Opis radionice/predavanja
15. oktobar 2013. 11.40-12.30 Sedma beogradska gimnazija Upoznavanje učenika sa projektom

Radionice

Datum Vreme Mesto Opis radionice/predavanja
27. oktobar 2013. 10.00-11.00 Info room KZM Šta je Vikipedija i kako se uređuje (osnove)
27. oktobar 2013. 11.00-13.00 Info room KZM Uređivanje teksta, pravljenje podnaslova i lista
2. novembar 2013. 09.00-11.30 Info room KZM Ubacivanje slika, referenci i izvora
9. novembar 2013. 09.00-11.30 Info room KZM Obnavljanje svega naučenog na primerima

Sastanci

U utorak 1. oktobra u prostorijama Sedme beogradske gimnazije održanje sastanak sa profesorom geografije Miroslavom Markićevićem i profesorkom engleskog jezika Anom Stevanović, gde je dogovorena saradnja u okviru projekta Viki gimnazijalac. Saradnja se sastoji iz obuke i radionica za učenike drugog razreda o uređivanju Vikipedije, nakon kojih će oni pisati članke kao seminarske radove. Dogovoreno je da se učenici podele na parove i da dobiju iz oba predmeta teme koje se tiču prevođenja sa engleskog jezika i pisanja o saveznim državama SAD. Pre početka njihovog rada učenici će proći kroz četiri praktične radionice gde će se upoznati sa Vikipedijom i njenim alatima.

Ostale napomene

Planirano je da 25. decembra na zajedničkom sastanku sa profesorima i učenicima u prostorijama Info room-a KZM-a bude održano proglašenje najboljih članaka/seminarskih radova.