Projekat:Viki student/Elektrotehnički fakultet (Podgorica)/11-12. 2013/Izveštaj početni

Izvor: Едувики
Idi na navigaciju Idi na pretragu


Izveštaj završen
Ovo je početni izveštaj o projektu za period 2013-14 čije je pisanje i podnošenje završeno. Molimo Vas da iznesete komentare i zapažanja na stanici za razgovor.

Opšti podaci

Naziv projekta
Viki student na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici (Stranica projekta)
Vođa projekta
AO VMRS (Đorđe Stakić)
Učesnici projekta
  • studenti treće godine fakulteta
  • profesor dr Zoran Mijanović
Predviđeno vreme realizacije projekta
novembar - decembar 2013.

Predviđeni ciljevi projekta

  • mogućnost da studenti samostalno uređuju Vikipediju
  • 5+ novih članaka na Vikipediji

Očekivane mere uspeha

  • 5+ novih kvalitetetnih članaka iz uže stručne oblasti
  • potencijalni stalni/povremeni urednici Vikipedije
  • nastavak saradnje sa Elektrotehničkim fakultetom na edukativnim projektima

Planirane aktivnosti

Planirano je da studenti u okviru predmeta Elektronika pišu članke iz stručne oblasti. Članci će se pisati u GIP-u.

Predavanja

Usled udaljenosti, članovi AO VMRS nisu bili u mogućnosti da održe predavanja i radionice, ali su u kontaktu sa predmetnim profesorom obezbeđeni potrebni elektronski materijali za uređivanje.

Radionice

Usled udaljenosti, članovi AO VMRS nisu bili u mogućnosti da održe predavanja i radionice, ali su u kontaktu sa predmetnim profesorom obezbeđeni potrebni elektronski materijali za uređivanje.

Sastanci

Članovi AO VMRS su u stalnom kontaktu sa predmetnim profesorom, oko toka samog projekta, kao i u slučaju potrebe za onlajn konsultacijama sa studentima koji pišu članke. Studenti imaju na Fejsbuku grupu za ovaj predmet preko koje se mogu razmenjivati informacije.

Ostale napomene

Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici je prvi fakultet u regionu (izvan Srbije) sa kojim je Akademski odbor Vikimedije uspostavio saradnju. Zahvaljujući profesoru tog fakulteta dr Zoranu Mijanoviću studenti 3. godine su iz predmeta Elektronika već nekoliko godina pisali članke kao seminarske radove za Vikipediju.
Svi članci koji pripadaju ovom unosu označeni su šablonom Šablon:ETFCG122013.