Projekat:Viki student/Računarski fakultet (Univerzitet Union)/10-12. 2013/Izveštaj početni

Izvor: Едувики
Idi na navigaciju Idi na pretragu


Izveštaj u izradi
Ovo je početni izveštaj o projektu {{{UNETI IME}}} za period {{{UNETI DATUM}}}, koji je trenutno u izradi. Molimo Vas da budete strpljivi i da sačekate da podnosilac okonča njegovo pisanje i podnošenje.

Opšti podaci

Naziv projekta
Viki student na Računarskom fakuletu Univerziteta Union u Beogradu (Stranica projekta)
Vođa projekta
AO VMRS (Đorđe Stakić)
Učesnici projekta
  • studenti druge godine fakulteta
  • doc. dr Vladimir Milovanović
Predviđeno vreme realizacije projekta
oktobar - decembar 2013.

Predviđeni ciljevi projekta

  • mogućnost da studenti samostalno uređuju Vikipediju
  • 50+ novih članaka na Vikipediji

Očekivane mere uspeha

  • 50+ novih kvalitetetnih članaka iz uže stručne oblasti
  • potencijalni stalni/povremeni urednici Vikipedije

Planirane aktivnosti

Planirano je studenti pišu više članaka i da za iste dobijaju bodove u okviru predmeta. Članci će se pisati u GIP-u

Predavanja

Datum Vreme Mesto Opis radionice/predavanja
26. novembar 2013. 12.15-13.15 Računarski fakultet, sala ??? Šta je Vikipedija i kako se uređuje (osnove)

Studenti su sa pažnjom ispratili predavanje, svoje dotadašnje seminarske radove su označili u skladu sa pravilima, a mnogi su nastavili da se prijavljuju za nove seminarske radove, jer njihov broj po studentu nije bio ograničen.

Radionice

Klasična radionica nije održana jer su studenti već počeli sa unosom članaka pre samog predavanja, pa su se na taj način već uputili u tehničke detalje rada na Vikipediji, a imali su priliku da ih čuju i na predavanju.

Sastanci

U utorak 19. novembra 2013. je održan prvi sastanak na kome su razmotreni detalji dotadašnjeg razvoja projekta. Pre prvog kontakta nekoliko dana ranije, profesor Vladimir Milovanović nije znao da edukativni projekti postoje kao jedan uređen sistem na sr Vikipediji, nego je celu akciju zamislio i počeo samonicijativno. Taj sastanak je imao za cilj upoznavanje sa aktivnostima Akademskog odbora Vikimedije Srbije i osmišljvanje predavanja vezanih za predavanje koje je zatim održano 26. novembra 2013.

Ostale napomene

Planirano je da se članci pišu iz dva predmeta - Arhitektura računara i Osnovi elektronike (druga godina studija). Seminarski radovi koji pripadaju ovom unosu biće označeni šablonom Šablon:RAF102013