Projekat:Viki student/Filološki fakultet/2013-2014/Izveštaj početni

Izvor: Едувики
Idi na navigaciju Idi na pretragu


Izveštaj završen
Ovo je početni izveštaj o projektu za period 2013-14 čije je pisanje i podnošenje završeno. Molimo Vas da iznesete komentare i zapažanja na stanici za razgovor.

Opšti podaci

Naziv projekta
Viki student na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Vođa projekta
AO VMRS (Filip Maljković, Đorđe Stakić)
Učesnici projekta
 • studenti 1. godine španskog jezika (predmet: Španska književnost 1)
 • studenti 3. godine švedskog jezika (Savremenski skandinavski jezici G5 - švedski)
 • studenti 3. godine kineskog jezika (Kineska kultura 3)
 • Jasmina Nikolić, asistent španskog jezika
 • Dorijan Hajdu, asistent švedskog jezika
 • Jelena Gledić, asistent kineskog jezika
Predviđeno vreme realizacije projekta
16. oktobar - 31. decembar 2013.

Predviđeni ciljevi projekta

 • upoznavanje studenata sa osnovama korišćenja i uređivanja Vikipedije
 • radionice za studente u cilju omogućavanja samostalnog pisanja
 • 50+ kvalitetnih novih članaka na Vikipediji na srpskom jeziku
 • širenje kulture španskog, švedskog i kineskog govornog područja na Vikipediji na srpskom jeziku
 • potencijalni novi stalni ili povremeni urednici Vikipedije
 • zajednički rad studenata na člancima i razvijanje timskog duha

Očekivane mere uspeha

 • Mogućnost da svaki student ume da uređuje Vikipediju
 • Pravilno shvatanje studenata o značaju, nameni i funkcionisanju Vikipedije
 • Više od 50 novih ili kvalitetno dopunjenih članaka na Vikipediji
 • Bar jedan potencijalni stalni ili povremeni urednik Vikipedije
 • Razvijanje postojeće i nastavak dalje saradnje sa Filološkim fakultetom na edukativnim projektima vezanim za Vikipediju
 • Broj poseta na napisanim člancima

Planirane aktivnosti

Upoznavanje studenata i profesora sa ciljevima projekta (oktobar 2013); Praktična radionica o uređivanju Vikipedije za studente (oktobar 2013); Komunikacija sa profesorima i studentima tokom pisanja članaka, uz redovan fidbek vezan za napisane članke (oktobar-decembar 2013);

Studenti će raditi u grupama od oko 5 studenata. Svaka grupa će u periodu od dve sedmice da proizvede po jedan članak. Očekuje se da će svaka grupa proizvesti po 5 članaka u periodu trajanja celog projekta. Moguće su promene u sastavu grupa. Studenti će za svoj rad dobiti poene u okviru predmeta na fakultetu.

Predavanja

Datum Vreme Mesto Opis radionice/predavanja
18. oktobar 2013. 18.30-19.30 Filološki fakultet, sala za sednice Šta je Vikipedija i kako se uređuje (osnove)

Radionice

Datum Vreme Mesto Opis radionice/predavanja
18. oktobar 2013. 19.30-21.00 Filološki fakultet, sala za sednice Uređivanje Vikipedije i kreiranje članka na licu mesta
4. novembar 2013. 18.30-21.45 Filološki fakultet Praktična radionica, popravljanje već postavljenih članaka

Sastanci

 • U sredu 16. oktobra 2013. godine održan je prvi sastanak na kom su prisustvovali Jasmina Nikolić, Dorijan Hajdu i Đorđe Stakić. Na ovom sastanku u trajanju od sat vremena dogovoreni su mnogi detalji realizacije projekta, i od tada postoji redovna komunikacija u cilju da rezultati rada budu što bolji.
 • Drugi sastanak uživo dogodio se u sredu 6. novembra. Na sastanku u trajanju od sat i po vremena su bili prisutni Dorijan Hajdu i Đorđe Stakić. Sumirani su utisci šta je do tada urađeno, pregledani su postavljeni članci, izdvojene najčešće greške i napravljeni su planovi šta bi moglo još da se uradi na poboljšanju članaka, kao i na polju njihove bolje povezanosti sa ostalim člancima, i samim tim dostupnosti i vidljivosti.

Sastanci su održani i 18. oktobra kao i 4. novembra i bili su u funkciji celog projekta i održanih predavanja i radionica.

Ostale napomene

Ova grupa studenata primenjuje nove metode biranja tema, studenti sami predlažu teme, onda ih obrazlažu („brane“), a zatim se izjašnjavaju o predlozima i na kraju se rade oni članci koji dobiju najveći broj glasova. Pri predlaganju teme uzima se u obzir da članci ne postoje ili ako postoje da tema nije dovoljno dobro obrađena. Tokom izrade članka studenti zajedno rade na tome, i u ovom iterativnom procesu služe se skram tehnologijom. Na kraju svoj finalni proizvod, članak, postavljaju na Vikipediju, i zatim ga dorađuju u skladu sa iznetim primedbama.
Predavanje je snimano tako da studenti koji su ga propustili mogu kasnije da pogledaju video snimak i upoznaju se kako je to izgledalo 18. oktobra. Osim toga studentima je dostupna ppt prezentacija predavanja i razna uputstva na Vikipediji koja im mogu olakšati rad.