Studija:Upotreba pisma u izradi seminarskog rada

Izvor: Едувики
Idi na navigaciju Idi na pretragu


Upotreba pisma
Ivan Matejić
mentor projekta Viki gimnazijalac
Sedma beogradska gimnazija
Beograd, Srbija


Naziv kursa
Viki gimnazijalac

Nivo kursa (škola/fakultet)
gimnazija-početni

Ciljevi učenja
Veština pisanja   
Poznavanje literature   
Istraživački rad   
Saradnja    
Viki tehnički nivo  

Predmet kursa
geografija

Veličina odeljenja
32

Tip pristupa radu
rad u paru

Trajanje zadatka
dva meseca

Izvori
Viki gimnazijalac u Sedmoj beogradskoj gimnaziji

Zadatak

Učenici gimnazije dobili su zadatake da pišu članke na određenu temu iz predmeta geografija. Podeljeni su u parove i svi su dobili po jednu temu koja se tiče glavnih gradova u Evropi. Tokom izrade koja je trajala oko dva meseca posmatran je način pisanja i upotreba pisma.

Napisano je šesnaest članaka od kojih je većina bila vrlo obimna. Posmatrali smo udeo učenika koji su prilikom izrade koristili takozvanu "ošišanu litinicu". Svi koji su izabrali latinično pismo za pisanje tekstova, u velikoj meri su se služili pogrešnim oblicima latiničnih slova (c,s dj,z). Nakon što su im mentori ukazali na grešku učenici su brzo prepravili pogrešno pisana slova i nakon toga se više nije javljala ova pojava.


Izvodi se zaključak da je upotreba ošišane latinice kod učenika srednjih škola veoma učestao fenomen. Jasno je da on potiče od prevelikog uticaja modernih tehnologija koji se danas upotrebljavaju, gde su na prvom mestu mobilni telefoni (tabeleti, pametni telefoni) i računari. Slanje smsm poruka sa ošišanom latinicom je uobičajen postupak. Korišćenje društvenih mreža diktira brzo, kratko i jasno izražavanje, koje ne trpi upotrebu slova srpske latinice.

U narednim radionicima mentori će posebnu pažnju obratiti na upotrebu pisma i detaljno obajsniti pravila i načine korišćenja, kako bi se u budućnosti što manje učenika i generacija služilo neispravim oblicima slova.